Brass Boxing & Jiu Jitsu Schedule

choose your class type
Monday
 • 12:00 PM - 1:00 PM Fitness Boxing
 • 12:00 PM - 1:30 PM Gi Jiu Jitsu
 • 5:30 PM - 6:30 PM Youth Jiu Jitsu
 • 5:30 PM - 6:30 PM Fitness Boxing
 • 6:30 PM - 8:00 PM Gi Jiu Jitsu
 • 7:00 PM - 8:00 PM Fitness Boxing
 • 8:00 PM - 9:15 PM Muay Thai
Tuesday
 • 5:00 AM - 6:00 AM Fitness Boxing
 • 12:00 PM - 1:30 PM Muay Thai
 • 12:00 PM - 1:00 PM Strength & Conditioning
 • 5:30 PM - 6:30 PM Youth Boxing
 • 5:30 PM - 6:30 PM Fitness Boxing
 • 6:30 PM - 8:00 PM Level 2 Boxing
 • 7:00 PM - 8:00 PM Abs/Core Strength & Conditioning
 • 8:00 PM - 9:15 PM Wrestling
Wednesday
 • 12:00 PM - 1:00 PM Fitness Boxing
 • 12:00 PM - 1:30 PM No Gi Jiu Jitsu
 • 5:30 PM - 6:30 PM Youth Jiu Jitsu
 • 5:30 PM - 6:30 PM Fitness Boxing
 • 6:30 PM - 8:00 PM Gi Jiu Jitsu
 • 7:00 PM - 8:00 PM Fitness Boxing
 • 8:00 PM - 9:15 PM Muay Thai
Thursday
 • 5:00 AM - 6:00 AM Fitness Boxing
 • 12:00 PM - 1:30 PM Muay Thai
 • 12:00 PM - 1:00 PM Strength & Conditioning Class
 • 5:30 PM - 6:30 PM Youth Boxing
 • 5:30 PM - 6:30 PM Fitness Boxing
 • 6:30 PM - 8:00 PM Level 2 Striking Class
 • 7:00 PM - 8:00 PM Strength & Conditioning Class
 • 8:00 PM - 9:15 PM Wrestling
Friday
 • 12:00 PM - 1:00 PM Fitness boxing
 • 12:00 PM - 1:00 PM Brazilian Jiu Jitsu
 • 5:30 PM - 6:30 PM Youth Jiu Jitsu
 • 5:30 PM - 6:30 PM Fitness Boxing
 • 6:30 PM - 8:00 PM Gi Jiu Jitsu
Saturday
 • 7:30 AM - 8:30 AM Fitness Boxing
 • 9:00 AM - 10:00 PM Fitness Boxing
 • 10:00 AM - 11:30 PM No Gi Jiu Jitsu Class (open to the community/free class)
 • 10:30 AM - 11:30 AM Strength & Conditioning Class
 • 10:30 AM - 11:30 AM Youth Boxing
 • 11:30 AM - 1:00 PM Youth & Adult Sparring (Open to the community/free open gym)
Sunday
 • 12:00 PM - 1:00 PM Muay Thai
 • 1:30 PM - 2:30 PM Youth MMA
 • 1:30 PM - 2:30 PM Fitness Boxing
 • 2:30 PM - 3:00 PM Brass Ass Class (Women Only)
 • 3:30 PM - 4:30 AM Women's Jiu Jitsu (Open to the community/free class)

Request More Information

Cancel

Let us e-mail you this Free Report


Cancel